Størrelse

10cm – kr 16,-, 15cm – kr 18,-, 20cm – kr 20,-, 25cm – kr 22,-