Størrelse

20cm – kr 14,-, 25cm – kr 16,50, 30cm – kr 19,-