Lengde

162cm – kr 125,-, 198cm – kr 139,-, 242cm – kr 169,-